นายกกิ่งกาชาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประชุมสตรี อ.บัวใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมรำ เนื่องในงานบัวไหมบัวใหญ่ ประจำปี 2564
นายกกิ่งกาชาด ซ้อมรำในงานบัวไหมบัวใหญ่

Share