สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จยัง รพ.จุฬาฯ ทรงรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จยัง รพ.จุฬาฯ ทรงรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

(5.2)C-210324004017
(5.3)C-210324012020
(5.4)C-210324020010
(5.5)C-210324008005
(5.6)C-210324001041
(5.7)C-210324040003
(5.8)C-210324011028
(5.9)C-210324021014
(6.0)C-210324020018