ผวจ.สระบุรี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงใน ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการ