เหล่าศิลปินแกรมมี่ เชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562
(10)C-190619104003