นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

Share