ศิลปินแกรมมี่ เชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาค “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2562
เข็มวันอานันทมหิดล