รองนายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ในนามผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก มอบแว่นตาตามโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”
แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ