งานสวดอภิธรรม คุณสุทธาทิพย์ ทองใหญ่ ณ อยุธยา งดรับพวงหรีดดอกไม้สด นำเงินร่วมบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ
ร่วมบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Share