ชวนชมโขนชุด “พระรามราชสิรุยวงศ์” ในงานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 24 มี.ค.2564
งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์