ผวจ.ขอนแก่น พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยใน อ.หนองนาคำ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย