บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “IND บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”
IND บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์