เต็ดตรา แพ้ค ฉลอง 40 ปี มุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย