ผวจ.กาฬสินธุ์ รับมอบสิ่งของจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด จ.กาฬสินธุ์ 2564 ณ จวนผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์
งานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด จ.กาฬสินธุ์