บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ“IND บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”
IND บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Share