บทความเรื่อง ศูนย์สิริกิติ์ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย แถลงความสำเร็จก้าวใหม่ของการรักษามะเร็งเต้านมด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด
รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย แถลงความสำเร็จก้าวใหม่ของการรักษามะเร็งเต้านมด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด