กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ช่วยคัดกรองโรคโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นผู้แทนรับมอบ
TCP มอบเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ช่วยคัดกรองโรคโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย

C-210315005038
C-210315021052
C-210315023004