เหล่ากาชาด จ.พังงา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562
เหล่ากาชาด จ.พังงา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต