นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมมอบถุงยังชีพชุดเครื่องอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.วังเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมมอบถุงยังชีพ