รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ แถลงความสำเร็จ “ก้าวใหม่ของการรักษามะเร็งเต้านม” ซึ่งเป็นการรักษาโดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด ณ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม รพ.จุฬาฯ
แถลงความสำเร็จ “ก้าวใหม่ของการรักษามะเร็งเต้านม”

(12.2)C-210308012003
(12.3)C-210308020012
(12.4ปC-210308005088
(12.5)C-210308021050