บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบผิตภัณฑ์คุกกี้และบิสกิต ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มอบผิตภัณฑ์คุกกี้และบิสกิต ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ