นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

Share