เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมตะกร้อจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้องานกาชาดประจำปี 2564
เตรียมจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้องานกาชาดประจำปี 2564

Share