เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ยายวัย 89 ปี ที่ป่วยเป็นโรคปวดขา หูหนวก และตาทั้งสองข้างเริ่มมองไม่เห็น ซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังใน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง
เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ยายวัย 89 ปี