ผวจ.ตาก พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในพื้นที่สูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภออุ้มผาง
นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมมอบทุนการศึกษา