ผวจ.พิษณุโลก พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบรถจักรยานและเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่ยากจน เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนวัดท่าหมื่นรามและโรงเรียนบ้านเนินสะอาด
นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบรถจักรยานและเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่ยากจน