รองนายกกิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี ร่วมมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเบื้องต้นกับครอบครัวที่ได้ผลกระทบจากไฟไหม้
รองนายกกิ่งกาชาด จ.สุราษฎ์ธานี ร่วมมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์

Share