กิ่งกาชาด อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง ในพื้นที่ ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย
กิ่งกาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง

Share