นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบอาหารว่าง จากบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนโครงการ “บริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ”

15-1
15-2