นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้างานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเปิดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก”
นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน ร่วมเปิดงาน วันผู้บริจาคโลหิตโลก