ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ รับมอบเงินสมทบทุนสนับสนุน การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

9