สภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2564 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
บริจาคโลหิต ในโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต”

(7.2)C-210225022043
Share