คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการวิศวฯ ร่วมต้านภัย COVID-19 เผื่อผลิตนวัตกรรมที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิ ตู้ความดันบวก Face Shield มอบให้ รพ.จุฬาฯ
ตู้ความดันบวก Face Shield มอบให้ รพ.จุฬาฯ

Share