ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้ในโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยเหลือผู้ยากไร้ครัวเรือนยากจนใน อ.สหัสขันธ์
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้

Share