บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำพนักงาน ร่วมกันบริจาคโลหิตภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ
บริจาคโลหิตภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19

(8.2)C-210224008041
(8.3)C-210224016067