ผวจ.พิษณุโลก และนายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ อ.วังทอง
ายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้

Share