นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ อ.วังชิ้น
นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

Share