บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบอาหารว่าง สนับสนุนโครงการบริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ เพื่อมอบให้กับผู้มาบริจาคโลหิต โดยมี นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบ
โครงการบริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ เพื่อมอบให้กับผู้มาบริจาคโลหิต

(10.2)C-210223013011
Share