คณะผู้บริหาร พนักงาน การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ให้สภากาชาดไทย ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง
(กปน.) ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2564

Share