สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา ให้กับ ผวจ.ระยอง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัย
นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านห่างไกลความเจริญ

(3.2)C-210223016059