นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “แบ่งปันน้ำใจผ่านลอยัลตี้โปรแกรม WOW เปลี่ยนคะแนน WOW เป็นเงินบริจาค”

6