บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นำทีมพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นำทีมพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต ให้สภากาชาดไทย

(7.2)C-210219035114