เมฆ-วินัย ไกรบุตร เข้ารับการรักษาโรคเพมพิกอยด์ หรือโรคตุ่มน้ำพองณ รพ.จุฬาฯ
(8)C-190618004145