นพ.โอภาส พุทธเจริญ รพ.จุฬาฯ แถลงข่าว พบผู้ป่วยรายแรกที่เดินทางมาจากแทนซาเนีย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้
รพ.จุฬาฯ แถลงข่าว พบผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้

(2.2ปC-210219008018