ผู้บริหารและพนักงานซิกน่า ประกันภัย ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ในกิจกรรม “ซิกน่ารวมใจ เพิ่มโลหิต จิตอาสาสานต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์”
ซิกน่ารวมใจ เพิ่มโลหิต จิตอาสาสานต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์

C-210211009147
Share