นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการวัดหนองเพียรช่วยชาวบ้าน “บ้านชัยมงคล” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่
นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่