นพ.โอภาส พุทธเจริญ รพ.จุฬาฯ แถลงข่าว พบผู้ป่วยรายแรกที่เดินทางมาจากแทนซาเนีย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้
นพ.โอภาส พุทธเจริญ รพ.จุฬาฯ แถลงข่าว พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Share