นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจากธนาคารทหารไทย ในโครงการแบ่งปันน้ำใจผ่านลอยัลตี้โปรแกรม WOW เปลี่ยนคะแนน WOW เป็นเงินบริจาค มอบให้สภากาชาดไทย
ธนาคารทหารไทย บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย

Share