ผวจ.สระบุรี พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมนำข้าราชการปลูกผักสวนครัว น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการ
นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมนำข้าราชการปลูกผักสวนครัว

Share