นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงานแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.พระนครศรีอยุธยา
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ

Share