นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านห่างไกล
นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

Share